qnap.png.10
eset2
poli2
rou 1
insert.png
mmedica
Previous Next Play Pause

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisania ugody (dokument regulujący zobowiązanie pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ za świadczenia wykonane ponad limit kontraktu za 2016 r.) w terminie nieprzekraczającym do dnia 14 lutego 2017 r. !!!

  • Ugodę należy podpisać osobiście w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) - Dział Obsługi Umów; tel. 42 275 40 11; 42 275 49 77. Ponadto informujemy, że Dział Obsługi Umów w dniach 9-10 luty będzie pracował do godz. 18:00. Wjazd na teren NFZ będzie możliwy od ul. Wydawniczej (dwie bramy).

  • Umowy - ugody zostaną udostępnione Państwu w formie elektronicznej w terminie do dnia 28.02.2017r. ŁOW NFZ poinformuje odrębnym komunikatem na Portalu Świadczeniodawcy o dokładnej dacie udostępnienia.

  • Po udostępnieniu w formie elektronicznej umów-ugód należy niezwłocznie przesłać wniosek dotyczący nr rachunku bankowego zgodnego z określonym w podpisanej ugodzie. Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej (nr faxu 42-275-40-53, 42-275-49-01). Wówczas ŁOW NFZ zatwierdzi umowy - ugody w systemie informatycznym i dokona odpowiednich ustawień blokad w celu umożliwienia ich rozliczenia.

  • Kwota wynikająca z prawidłowo wystawionych faktur wraz z raportem statystycznym płatna będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia Oddziałowi Funduszu dokumentów oraz skorygowania sprawozdanych w systemie informatycznym świadczeń w ten sposób, że świadczenia wykazane jako wykonane ponad liczbę wynikającą z zawartych umów zostaną przeniesione do umów-ugód.

  • Umowy - ugody zostaną odblokowane na okres do 23.06.2017 r. Ostatecznych rozliczeń ugód należy dokonać w terminie do 30.06.2017 r. Po tym terminie wnioski o odblokowanie w celu rozliczenia ugód nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań związanych z rozliczeniem ugód należy kontaktować się z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym pod numerami telefonów:42-275-49-21, 42-275-49-33, 42-275-49-35, 42-275-48-20, 42-275-49-75, 42-275-49-20, 42-275-49-26, 42-275-49-34, 42-275-48-34

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy NFZ