Gabinet Lekarza Specjalisty

Moduł Gabinet pielęgniarki to zestaw funkcji i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy pielęgniarek i położnych. Dopasowanie zastosowanych rozwiązań do specyfiki pracy pielęgniarek i położnych, pozwala w prosty sposób tworzyć dokumentację w formie elektronicznej.

Opis

Stanowi rozszerzenie Gabinetu mMedica i modułu Medycyna Pracy. Umożliwia ewidencjonowanie danych medycznych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych specjalizacji.

Moduł obejmuje dwie grupy rozszerzeń:

  • dostępne dla wszystkich wersji mMedica wyposażonych w Gabinet mMedica (Standard/+, Komercja/+);
  • dostępne wyłącznie po aktywowaniu modułu Medycyna Pracy.
 

Aby jak najlepiej dostosować program do specyfiki pracy konkretnego specjalisty, dostęp do funkcji dedykowanych poszczególnym specjalistom uzależniony jest od kodu komórki, w której realizowana jest wizyta. W efekcie każdy lekarz widzi tylko te dane, które dotyczą wybranej specjalizacji.

 

Rozszerzenia Gabinetu mMedica

Te funkcje zostaną udostępnione w kolejnych wersjach mMedica.

 

Rozszerzenia modułu Medycyna Pracy

Dostępne wyłącznie dla użytkowników posiadających licencje na moduł Medycyna Pracy.
 
Gabinet Psychologiczny.
  • Karta badania psychologicznego kierowcy wraz z możliwością wydania orzeczenia.
  • Karta badania psychologicznego – ogólna
  • Rejestr badań psychologicznych
 
Gabinet Laryngologiczny.
  • Karta laryngologiczna kierowcy
 
Gabinet Okulistyczny.
  • Karta okulistyczna badania kierowcy. 

 

 

Dane z kart okulistycznej i laryngologicznej wypełnionych przez lekarzy specjalistów oraz treść orzeczenia o uzasadnienie wprowadzone przez psychologa są automatycznie uwidocznione w gabinecie lekarza orzecznika na Karcie badania kierowcy.

Gabinet diabetologiczny – badanie kierowcy.
  • Karta opracowana na podstawie zapisów rozporządzenia pozwalająca wykonać badanie kierowców z rozpoznaną cukrzycą.

 

Gabinet neurologiczny.
  • Karta opracowana na podstawie zapisów rozporządzenia pozwalająca wykonać badanie kierowców z rozpoznaną padaczką.
  • Karta neurologiczna ogólna dedykowana badaniom pozostałych osób pracujących w pozostałych zawodach zakończone wydaniem dokumentu konsultacji neurologicznej.