Moduł Pharmindex Bezpieczeństwo

240.00  (netto)

Zadaniem modułu AsystentMD® – bezpieczny wybór leków jest codzienne wspieranie lekarza w bezpiecznym dobieraniu leków w oparciu o wskazania, choroby współistniejące, nadwrażliwość na substancje czynne, działania niepożądane oraz uwzględniając bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w ciąży. Dzięki modułowi zintegrowanemu z programem mMedica, użytkownik może o wiele szybciej odnaleźć poszukiwaną terapię posługując się rozpoznaniem medycznym, bez konieczności znajomości nazw handlowych produktów medycznych.

Do poprawnego działania Modułu wymagany jest dostęp do Internetu oraz zainstalowana aktualna przeglądarka Internet Explorer

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Opis

Nasze innowacje dostępne w module – Pharmindex Bezpieczeństwo Terapii:

 • Nowa baza interakcji oraz działań niepożądanych

Innowacyjna, jedyna w Polsce, poparta międzynarodowymi referencjami, przeznaczona do profesjonalnego użytku baza interakcji lekowych oraz działań niepożądanych. Baza powstała we współpracy z fińską firmą Medbase i szwedzkim uniwersytetem medycznym  – Karolinska Institutet w Sztokhlomie oraz została dostosowana do polskich warunków przez Pharmindex Poland. Gwarantuje celowość i bezpieczeństwo terapii dzięki dodatkowej analizie działań niepożądanych leków podczas sprawdzania interakcji lekowych.

Oparty o tę bazę moduł szczegółowo opisuje interakcje na poziomie pojedynczej substancji czynnej oraz prezentuje wyjaśnienie mechanizmów interakcji, ocenę zagrożeń a także dostarcza zaleceń dotyczących obejścia lub kontrolowania problemu klinicznego wynikającego z interakcji, np. sugerując alternatywny wybór leku lub kliniczny/laboratoryjny monitoring pacjenta. Co istotne, uwzględnia przy tym drogę podania leku, w tym inną ciężkość interakcji w przypadku zastosowania leku miejscowo, a inną w przypadku podania ogólnoustrojowego.

Dodatkowo moduł przedstawia  informacje o istotnych klinicznie działaniach niepożądanych leków, takich jak: działanie antycholinergiczne, wydłużenie odstępu QT,  zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, zaparcia czy ryzyko krwawienia, które mogą się dodatkowo sumować i zwiększać ryzyko toksyczności przy podaniu kilku leków jednocześnie.

Informacje o interakcjach i działaniach niepożądanych są prezentowane w przejrzysty sposób w postaci kolorowych ikon obrazujących stopień ryzyka ich wystąpienia. Co ważne, serwis nie ostrzega w sposób nadmierny wprowadzając niepokój, a raczej kładzie nacisk na ostrzeżenia o konkretnym znaczeniu klinicznym dzięki zdefiniowaniu „progu alarmowego”. Rozwiązanie ze zdefiniowanym „progiem alarmowym” rozróżnia opisane w piśmiennictwie interakcje bez znaczenia klinicznego (A) / z niepewnym znaczeniem lub mogącym się zmieniać (B) od tych interakcji które są klinicznie istotne ale można ich uniknąć (C), lub też wymagających zmiany  sposobu  leczenia (D).

 

 • Kalkulator dawkowania leków u pacjentów  z niewydolnością nerek

Narzędzie dostarczające szczegółowych informacji dotyczących modyfikacji dawkowania substancji leczniczych w zależności od stopnia ciężkości niewydolności nerek występującego u danego pacjenta, określanego na podstawie klirensu kreatyniny (CCr) lub współczynnika przesączania kłębuszkowego (GFR). Modyfikacja dawkowania zawiera m.in. następujące dane: określenie nowej zmienionej dawki leku, oszacowanie długości przerwy w dawkowaniu leku, konieczność czasowego przerwania lub konieczność stałego zaprzestanie stosowania leku. 

Czytelny format danych prezentowany w postaci kalkulatora pozwala na sprawne wyszukiwanie informacji oraz szybkie podjęcie decyzji terapeutycznej. Dane są oparte na zaleceniach klinicznych rozumianych jako Evidence Based Medicne (EBM) oraz na danych z Charakterystyk Produktów Leczniczych. Zostały przeanalizowane, porównane i ujednolicone przez specjalistów z zakresu nefrologii zgodnie z najnowszymi zaleceniami klinicznymi, celem stworzenia modułu decyzyjnego.

  

 • Alerty bezpieczeństwa – infografika

Profil bezpieczeństwa leku przedstawiony w czytelnej, graficznej postaci. Pozwala na szybką weryfikację najważniejszych paramentów lekowych oraz możliwości zastosowania leku w określonych warunkach lub w szczególnych populacjach pacjentów.

Profil bezpieczeństwa obejmuje następujące parametry:

 • Wpływ leku na sprawność psychomotoryczną
 • Wpływ leku na wyniki badań laboratoryjnych
 • Zawartość substancji psychotropowych lub środków odurzających
 • Bezpieczeństwo stosowania leku w okresie laktacji
 • Bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży, z podziałem na trymestry
 • Interakcje leku z alkoholem

Informacje prezentowane są w formie kolorowych ikon i dodatkowych tekstów. Ikony w kolorze czerwonym oznaczają największe ryzyko, żółte i pomarańczowe – umiarkowane ryzyko, ikony zielone – najmniejsze lub brak ryzyka.

 

 • Substancje pomocnicze

Wykaz  zawartych w produkcie leczniczym wszystkich substancji pomocniczych o znanym działaniu (wymienionych w pt. 2 Charakterystyki Produktu Leczniczego), jak np.: laktoza, sód, aspartam, lecytyna sojowa, czerwień koszenilowa i wiele innych, wraz z opisem wpływu tych substancji na organizm człowieka oraz należnymi ostrzeżeniami.

 • Podzielność tabletki 

Przedstawiona w postaci graficznej informacja o podzielności tabletki. Umożliwia szybkie podjęcie decyzji terapeutycznej dotyczącej możliwości zastosowanie danego leku np. u pacjentów z nieprawidłowości budowy przełyku, zaburzeniami połykania, czy u dzieci, u których wymagane jest zastosowanie mniejszej dawki leku.

Podzielności tabletki definiowana jest na 3 poziomach:

 • tabletka podzielna, można ją podzielić na równe dawki
 • tabletka z linią podziału ułatwiającą jej rozkruszenie, ale nie podział na równe dawki
 • tabletka niepodzielna, należy ją połykać w całości

 

Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie nowych danych dostępnych w module Pharmindex Bezpieczeństwo Terapii wspomoże każdego profesjonalistę medycznego w procesie opieki nad chorym oraz przełoży się na efektywność leczenia.

Wymaga posiadania w ramach licencji Modułu Pharmindex Baza leków