Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (dla wersji +)

1.00  (netto)

Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pozwala prowadzić wewnętrzną i zewnętrzną dokumentację elektroniczną dla lecznictwa otwartego. W oparciu o te dane możliwe jest również udostępnianie dokumentacji medycznej w postaci wydruku.

Dostępny dla wersji mM Standard+, mM Komercja+, moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Opis

Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pozwala prowadzić wewnętrzną i zewnętrzną dokumentację elektroniczną dla lecznictwa otwartego. W oparciu o te dane możliwe jest również udostępnianie dokumentacji medycznej w postaci wydruku.

W chwili obecnej dopuszczalne jest prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej i elektronicznej. Jednak wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, wszystkie placówki medyczne zobowiązane będą do prowadzenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej. Z uwagi na zróżnicowany stopień informatyzacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, szeroki zakres reformy, a także na długotrwałość procesu jakim jest wdrożenie EDM, warto już dziś przygotować się do tej modyfikacji i podjąć odpowiednie działania.

Korzyści wynikające z wdrożenia EDM

Ustawa o elektronicznej dokumentacji medycznej niesie ze sobą wiele korzyści dla placówek medycznych, szczególnie jeśli chodzi o aspekt finansowy. Przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną spowoduje znaczne obniżenie kosztów udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej. Miejsce przepełnionych archiwów i stert papierów zastąpią komputery i bazy danych, w których gromadzone będą dane. Dzięki uproszczonemu dostępowi do historii leczenia pacjenta ustawodawca oczekuje przyspieszenia i wzrostu jakości świadczonych usług medycznych.

Działanie EDM w aplikacji mMedica

Nie ulega wątpliwości, iż wejście w życie ustawy wprowadzającej obligatoryjną e-dokumentację wymusi na podmiotach leczniczych zmianę sposobu pracy. Będzie on sprowadzać się do wykorzystywania komputera przy tworzeniu dokumentacji medycznej. Użytkownicy aplikacji mMedica, którzy dotychczas wykorzystywali moduł Gabinet do prowadzenia całej dokumentacji medycznej, nie odczują zmiany.

Głównym zadaniem modułu Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest tworzenie dokumentów elektronicznych w formacie XML na podstawie danych ewidencjonowanych w programie mMedica. E- dokumenty powstają po zatwierdzeniu danych z zakresu dokumentacji medycznej, w procesie „Autoryzacji” (zapisywania) zaewidencjonowanych danych wizyty. Oznacza to, że praca z modułem EDM nie wymaga od użytkownika wykonywania żadnych dodatkowych czynności, oprócz standardowego zapisywania wprowadzanych danych.

Zgodnie z zapisami ustawy dane medyczne wpisane do programu mMedica opatrywane są oznaczeniem osoby dokonującej wpisu oraz datą i godziną wpisu. Natomiast każda zmiana dokonana w elektronicznej dokumentacji wymaga podania przyczyny modyfikacji, w celu odnotowania tych informacji w systemie.

Migracja danych do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Użytkownicy aplikacji mMedica, którzy przed uruchomieniem EDM-u wykorzystywali moduł Gabinet do prowadzenia całej dokumentacji medycznej, mogą zaewidencjonowane dane włączyć do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dzięki funkcjonalności migracji.

m dokumentacja medyczna 1

Prezentacja statusów i różnic dokumentów XML

W procesie autoryzacji wizyty tworzone są dokumenty medyczne. W oknie prezentacji różnic przedstawiane są wszystkie wartości zaewidencjonowanych danych zapisanych w poszczególnych dokumentach, z wyróżnieniem kolorem wartości dodanych, usuniętych, zmodyfikowanych starych i nowych.

m dokumentacja medyczna 2

UWAGA!

Zamówienie oraz instalacja modułu EDM nie wymusza konieczności przejścia podmiotu na dokumentację elektroniczną.

Szczegółowe informacje o funkcjonalności znajdują się w instrukcji obsługi.
Zamów moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.

Zapytanie ofertowe


    [recaptcha theme:dark]
    Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę.
    Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
    [recaptcha]