Moduł Integracji eRepozytorium w Chmurze

Integracja mMedica z usługą eRepozytorium w Chmurze umożliwia połączenie z repozytorium zintegrowanym z systemem P1.

Opis

Moduł Integracji eRepozytorium w Chmurze

Integracja mMedica z usługą eRepozytorium w Chmurze umożliwia połączenie z repozytorium zintegrowanym z systemem P1.

Główne funkcjonalności usługi:

  • Przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej (w szczególności zgodnie z Polską Implementacją Krajową HL7 CDA).
  • Możliwość udostępniania dokumentacji innym  świadczeniodawcom za pośrednictwem platformy P1.
  • Weryfikacja wiarygodności i integralności dokumentów.
  • Bezpieczny backup przechowywanej dokumentacji medycznej.
  • Weryfikacja zgód pacjentów na udostępnianie dokumentacji do P1.

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Wymaga posiadania modułu EDM oraz zakupu usługi „eRepozytorium mMedica w Chmurze”.