Moduł mPowiadomienia

22.00 55.00  (netto)

Moduł eArchiwum pozwala przechowywać dokumenty systemu mMedica. Z punktu widzenia użytkownika korzystanie z dokumentów przechowywanych lokalnie i przechowywanych w archiwum nie wymaga żadnych dodatkowych działań. Jedyne co będzie można zauważyć, to w przypadku wolnych łączy do serwera archiwum, trochę wolniejsze otwieranie dokumentów przechowywanych w eArchiwum. Jedną z najistotniejszych cech eArchiwum jest system zabezpieczeń i zarządzania udostępnianiem dokumentów. Aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa wyłączone zostaną dostępne obecnie w mMedica opcje zapisu dokumentów EDM na dysku i dokumenty te będą przesyłane do eArchiwum. Dodatkowo przenoszenie dokumentów do eArchiwum pozwoli zmniejszyć wielkość bazy głównej mMedica, co ma wpływ na zwiększenie szybkości działania systemu oraz przyspiesza wykonywanie bieżących kopii bezpieczeństwa.

Kategorie: , SKU: Brak danych

Opis

Moduł mPowiadomienia

Podstawowym zastosowaniem Modułu mPowiadomienia jest wysyłanie informacji i powiadomień do pacjentów w formie powiadomień w aplikacji mobilnej Informacje Medyczne wiadomości SMS lub e-mail. Wysyłka może odbywać się w sposób automatyczny, po wystąpieniu określonego zdarzenia lub ręczny do indywidualnie wybranej grupy odbiorców.

Po odpowiednim skonfigurowaniu programu, pacjent po dokonaniu rezerwacji terminu otrzyma powiadomienie z podstawowymi informacjami dotyczącymi wizyty (data, godzina, adres, lekarz). Powiadomienie zostanie wysłane również w przypadku zmiany terminu wizyty lub jej odwołania. Ponadto system będzie automatycznie wysyłał przypomnienia o zbliżającej się wizycie w gabinecie lekarskim lub o konieczności dostarczenia skierowania. Moduł mPowiadomienia oferuje również funkcjonalność wysyłania wiadomości informacyjnych i marketingowych do wybranych odbiorców.

Najważniejszymi funkcjami Modułu mPowiadomienia jest automatyczne wysyłanie:

  • Przypomnień o terminach wizyt.
  • Powiadomień o konieczności dostarczenia skierowania.
  • Potwierdzenia dokonania rezerwacji terminu wizyty w przychodni.
  • Powiadomień w przypadku zmiany terminu rezerwacji lub jej odwołania.

  modul sms 2

Usprawnienie pracy przychodni

Funkcjonalność wysyłania powiadomień w aplikacji mobilnej, wiadomości SMS-owych lub e-mailowych (zgodnie z preferencjami) bez wątpienia wpływa na usprawnienie pracy w placówce. System automatycznego przypominania o zaplanowanych wizytach pozwala istotnie zmniejszyć ilość tzw. pustych terminów, czyli wizyt, na które nie stawił się pacjent. Efektem tego jest skrócenie czasu oczekiwania do lekarza i wzrost efektywności pracy personelu.

Skuteczna forma kontaktu z klientem

Obecnie wysyłanie informacji w formie powiadomień drogą elektroniczną jest jedną z najskuteczniejszych form kontaktu z klientem. Dzięki możliwości tworzenia własnych treści i kierowania ich do wybranych grup odbiorców, placówka uzyskuje sposobność prowadzenia różnorodnych akcji informacyjnych i promocyjnych.
Budowanie wizerunku nowoczesnej placówki.

Moduł mPowiadomienia jest wygodnym narzędziem kontaktu z pacjentem i wpływa na budowanie wizerunku nowoczesnej placówki, dbającej o swoich pacjentów.

modul sms 02

 

Aby wysyłać SMS-y należy zamówić pulę SMS. Przy zamawianiu większej liczby stanowisk można zamawiać moduł w formie pakietów (10/20/40 st.), których cena uwzględnia rabat. Dla każdego stanowiska powyżej 40 zamawianego poza pakietem, cena za stanowisko wynosi 1 zł netto. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk większą lub równą liczbie stanowisk programu podstawowego.

   100 SMS 12,00 Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty
    1000 SMS 110,00 Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty
    10000 SMS 1000,00 Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty

Informacje dodatkowe

Cena licencji i aktualizacji (PLN netto):

Za pierwsze stanowisko, Za każde następne stanowisko