Rehabilitacja Ambulatoryjna+

Zestaw funkcji rozszerzający możliwości modułu Rehabilitacja ambulatoryjna. 

Uproszczona realizacja zabiegów

Opis

Zestaw funkcji rozszerzający możliwości modułu Rehabilitacja ambulatoryjna. 

Uproszczona realizacja zabiegów

Dzięki temu rozwiązaniu można szybko oznaczać realizację zabiegów bezpośrednio w oknie Gabinetu fizykoterapeuty, bez konieczności uruchamiania wizyty. Automatycznie sprawdzane są wszystkie istotne dane takie jak powiązanie z pozycją harmonogramu i z procedurą ICD-9. Wykryte nieprawidłowości sygnalizowane są stosownym komunikatem. W efekcie zastosowania opcji uproszczonej realizacji status pozycji zmieni się na “Zrealizowana”.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności modułu Rehabilitacja znajdują się w instrukcji obsługi.