Raportowanie zdarzeń medycznych oraz indeksowanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Przypominamy, iż od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy nakładające obowiązek raportowania zdarzeń medycznych oraz indeksowania i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Do realizacji tego obowiązku użytkownicy aplikacji mMedica muszą zaopatrzyć się w moduł eArchiuwm oraz serwer lub eRepozytorium Nasz firma od lat świadczy usługę “mMedica via Internet”, umożliwiającą pracę w chmurze.A od czerwca…

e-Skierowania w mMedica.

Obowiązek obsługi elektronicznych skierowań wchodzi w życie 8 stycznia br. Aplikacja mMedica już od wersji 6.3.0 oferuje funkcjonalność e-Skierowania, zapewniając użytkownikom dostosowanie się do wymogów prawnych w tym zakresie. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MZ z dnia 15.04.2019 w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w SIM aplikacja mMedica obsługuje następujące typy e-Skierowań: Na badania diagnostyczne…