Zarządzenie Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rzecz świadczeniodawców posiadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

          W celu otrzymania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (uprawniony świadczeniodawca) zobowiązany jest do złożenia do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o udzielenie dofinansowania.

          Dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej objęte są poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie:
1) urządzeń informatycznych lub oprogramowania wykorzystywanych do przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub
2) usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia w 2020 r. wynosi 58,7 mln zł.

 

Więcej informacji znajduje się w poniższych odnośnikach do Zarządzeń Prezesa NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-272020def,7138.html

Zmiany w powyższym Zarządzeniu wprowadza Zarządzenie Nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12.03.2020 r. Link poniżej:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-352020def,7147.html

 

Dodaj komentarz