W związku z § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964), który stanowi, że Narodowy Fundusz Zdrowia może udostępnić dane dotyczące osoby poddanej obowiązkowej kwarantannie, a także osoby podlegającej izolacji w warunkach domowych, świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej wybranemu na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy udostępniane będą codziennie ok. godziny 9:00 listy osób objętych kwarantanną wg stanu na dzień poprzedni.

Ścieżka dostępu do ww. informacji: Administracja i Opcje > Pokaż więcej… > Pobranie plików technicznych NFZ > Pliki – archiwum > Pliki dedykowane > Kwarantanna.

Dodaj komentarz