Przypominamy, że już za niespełna 3 miesiące (8.01.2021) wchodzi w życie obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej.
Katalog skierowań wystawianych w postaci elektronicznej od 8.01.2021 r. definiuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.04.2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej:
– ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
– leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
– badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej (TK) finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne (prawo atomowe),
– badania rezonansu magnetycznego (MR), badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych
Inne skierowania, nieobjęte ww. rozporządzeniem nie będą obowiązkowe w postaci elektronicznej po 8.01.2021 roku. Trwają prace legislacyjne nad włączeniem do katalogu e-skierowań także rehabilitacji oraz psychiatrii (szpital).
Zachęcamy do wcześniejszego uruchomienia nowej funkcjonalności. Terminy gotowości poszczególnych dostawców można znaleźć na stronie:
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-skierowanie
Jeśli ktoś nie posiada dedykowanego oprogramowania gabinetowego, zachęcamy do korzystania z darmowego systemu: gabinet.gov.pl.
Wszelkie informacje dotyczące e-skierowania wraz z instrukcjami obsługi dostępne są na stronie:
https://ezdrowie.gov.pl/33
W razie pytań lub jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem:
e-skierowanie@cez.gov.pl lub e-skierowanie@csioz.gov.pl lub telefonicznie pod nr tel. 19 457
Źródło: Centrum e-Zdrowia i WŚOZ

Dodaj komentarz