Na podstawie informacji zawartych w rozporządzeniu z dnia 3 grudnia 2021 r., na przełomie roku 2021/2022 przedłużyliśmy licencje modułu pilotażowego na kolejny półroczny okres pilotażu trwający do 30 czerwca 2022 r. Ze względu na kolejne przedłużenie programu pilotażowego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r.), likwidujemy półroczne ograniczenie terminu ważności licencji modułu pilotażowego Profilaktyka 40 Plus i wprowadzamy dla tego modułu standardowy sposób licencjonowania. Moduł można obecnie kupić na cały okres obowiązywania posiadanej licencji i jednocześnie cena pozostaje bez zmian.

W przypadku przedłużania licencji, użytkownicy mMedica, którzy do 30.06.2022 r. kupili moduł Profilaktyka 40 Plus  za cenę stałą, mogą złożyć wniosek o przyznanie upustu na moduł Profilaktyka 40 Plus podczas przedłużania licencji. Upust będzie określany w oparciu o czas jaki upłynął od dnia zakupu modułu w cenie stałej do dnia wygaśnięcia licencji.

Dodaj komentarz