W związku z uruchomieniem programu pilotażowego  „Profilaktyka 40+” informujemy, że aplikacja mMedica umożliwi sprawozdawanie do systemu e-Zdrowie (P1) wymaganych danych w zakresie udzielonych świadczeń. Udostępnienie funkcjonalności planowane jest pod koniec września br. z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przesunięciu.

Do realizacji sprawozdawczości trzeba posiadać i wykorzystywać następujące moduły: EDM, eWyniki Lab oraz eArchiwum lub eRepozytorium w Chmurze.

W nawiązaniu do komunikatu Centrum e-Zdrowia z dnia 30.06.2021 r. (https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zasady-przekazywania-informacji-profilaktyka-40plus), który dotyczy zasad przekazywania informacji w ramach programu „Profilaktyka 40+”, zwracamy uwagę, że wyniki badań przekazane przez zintegrowane laboratorium do programu mMedica powinny być zapisane w standardzie PIK HL7CDA, aby spełnić warunek udostępnienia oraz pobrania wyniku badań przez pacjenta bądź inną placówkę medyczną.

Dodaj komentarz