Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami (w załączeniu) wyłączony został dostęp do starej wersji systemu MUS.

Komunikaty dla świadczeniodawców – NFZ ŁÓDŹRead MoreZgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami (w załączeniu) wyłączony został dostęp do starej wersji systemu MUS.

Dodaj komentarz