W związku ze znacznym wzrostem liczby użytkowników mMedica oraz zakresu użycia aplikacji, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu inwestycji związanej z przygotowaniem i wdrożeniem nowego silnika bazy danych PostgreSQL. Najważniejsze zmiany dotyczą podniesienia wydajności oraz bezpieczeństwa. To konieczne, aby sprostać wyzwaniom związanym z wdrażaniem kolejnych etapów informatyzacji służby zdrowia. Dzięki takim funkcjom jak replikacja logiczna czy archiwizacja ciągła, możliwe jest znaczne podniesienie niezawodności instalacji. Ponadto aktualizacja zapewni przedłużone wsparcie producenta silnika bazy danych PostgreSQL szczególnie w zakresie aktualizacji bezpieczeństwa.

Trwające od ponad roku prace zakończymy w sierpniu i wtedy też udostępnimy narzędzie do migracji.

Jak się przygotować do aktualizacji?
  1. Narzędzia do migracji na nową wersję PostgreSQL dostępne będą od 31 sierpnia 2021r.
  2. Migrację można wykonać dla mMedica w wersji 7.1.3. Przed rozpoczęciem migracji konieczna jest aktualizacja do wskazanej wersji, oraz zapewnienie wolnej przestrzeni na dysku twardym co najmniej na poziomie 130% wielkości folderu z bazą danych PostgreSQL.
  3. Migrację należy wykonać do końca września, kiedy wydamy wersję mMedica 7.2.0. Aktualizacja do tej wersji będzie możliwa wyłącznie po migracji.

Rekomendujemy wykonanie operacji migracji przy wsparciu Autoryzowanego Partnera mMedica. Zalecamy jak najszybszy kontakt z naszym partnerem w celu ustalenia terminu wykonania migracji.
UWAGA!
Migrację baz produkcyjnych można wykonać dopiero po 31 sierpnia. Narzędzia do migracji udostępniane przed tym terminem to wersje testowe, dlatego mogą być wykorzystywane wyłącznie do próbnych migracji wykonywanych na kopiach bazy danych.

Dodaj komentarz