Od wersji 7.2.5 w aplikacji mMedica został rozbudowany moduł Gabinet Lekarza Specjalisty, w którym umieszczono dwa dodatkowe okna do ewidencji diagnoz psychologicznych i zaawansowania choroby nowotworowej. Okna są aktywne dla wizyt specjalistycznych, a dane w nich zaewidencjonowane zostaną przesłane do NFZ podczas eksportu pierwszej fazy zgodnie z wytycznymi komunikatu SWIAD.
Ewidencja diagnoz psychologicznych jest wymagana w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a wartości słownika zostały opublikowane przez NFZ.
Natomiast klasyfikacja zaawansowania choroby nowotworowej TNM jest wymagana rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych i powinna zostać wprowadzona dla wizyt z rozpoznaniem głównym o kodzie ICD10 z zakresu: C18– C20, C34, C50, C56, C61.

UWAGA!!
Osoby korzystające z Modułu Personalizacyjnego, które wygląd okna wizyty mają skonfigurowany zgodnie z własnymi potrzebami, muszą w konfiguratorze wybrać które z nowych okien mają być widoczne.

 

Dodaj komentarz