Poniżej prezentujemy opis niektórych zmian, jakie wprowadziliśmy w poszczególnych modułach w wersji mMedica 9.9.0 z 28.09.2023. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami.

Aktualizacja dotyczy modułów oznaczonych kolorem niebieskim

Wprowadzenie możliwości wielu opiekunów dla pacjenta:

Teraz możecie Państwo przypisać wielu opiekunów do jednego pacjenta, z możliwością oznaczenia opiekuna jako „Domyślnego” i „Głównego”. Ta zmiana ułatwia organizację pracy oraz poprawia dane w dokumentacji medycznej.

Zmiany w wizycie komercyjnej:

Zablokowano podpowiadanie i edycję uprawnień „S”, „C”, „DZ”, co zapobiega pomyłkom i usprawnia proces obsługi wizyt komercyjnych.

Nowy parametr w konfiguracji recept:

Dodano parametr “Podpowiadaj uprawnienia dodatkowe”, który po wyłączeniu eliminuje automatyczne podpowiadanie uprawnień „DZ”, „S”, „C”. Pozwala to na większą kontrolę nad procesem wypisywania recept.

Pharmidex – wyszukiwanie leków dla dzieci i seniorów:

Możliwość szybkiego wyszukania leków przysługujących bezpłatnie dzieciom i seniorom 65+, co ułatwia pracę i podnosi jakość obsługi pacjentów.

Weryfikacja recept – usprawnienia:

Przycisk weryfikacji recept został przeniesiony dla lepszej widoczności, a dodatkowe pole “Sposób” poprawia proces weryfikacji przez jasne określenie metod sprawdzania.

Filtr „Współrealizujący” w przeglądzie wizyt:

Nowy filtr ułatwia wyszukiwanie wizyt po dodatkowym personelu, usprawniając zarządzanie obciążeniem pracy i planowanie zasobów.

Usunięcie formatki „Wystawione Zlecenia”:

Streamlining danych w systemie poprzez usunięcie zbędnych elementów interfejsu, co przyspiesza nawigację.

Symulator JGP w Module „Wsparcie Rozliczeń”:

Narzędzie Symulator JGP pozwala na przeprowadzenie symulacji rozliczeń, co może pomóc w efektywności finansowej placówki.

Rejestr wystawionych kart DiLO:

Dostępność rejestru kart DiLO ułatwia monitorowanie i zarządzanie dokumentacją, co przekłada się na większą przejrzystość procesów administracyjnych.

Ograniczenie objętości załączników w e-Skierowaniu:

Umożliwia to szybszą i bardziej efektywną wymianę dokumentów z ograniczeniem do 11MB, poprawiając komunikację z sanatoriami.

Nowy parametr w Dokumencie na Wyroby Medyczne:

Parametr „Tylko aktualne” umożliwia precyzyjne filtrowanie dokumentów, zwiększając skuteczność zarządzania zleceniami.

e-Zlecenie na Wyroby Medyczne:

Wprowadzenie obowiązku e-Zlecenia od 01.10.2023 poprawia cyfryzację procesów i zwiększa efektywność przepływu informacji.

Wyszukiwanie Leków w funkcji “Stale Podawane Leki”:

Uproszczenie procesu znajdowania potrzebnych leków poprzez dodanie pola “Szukaj”, co oszczędza czas personelu.

Nowości w Module Stomatologicznym:

Udoskonalenia, takie jak wyświetlanie okna notatki na zębie, ułatwiają obsługę pacjentów i zwiększają dokładność ewidencji.

Kopiowanie opisu zabiegu w Module Pracownia Diagnostyczna:

Funkcja „Kopiuj opis zabiegu” przyspiesza pracę, eliminując potrzebę ponownego wprowadzania tych samych informacji.

Konfiguracja rozmiaru załączników w podsumowaniu wizyty:

Możliwość ustalenia rozmiaru załączników pozwala na lepszą kontrolę nad dokumentacją elektroniczną.

Informacja o dacie ankiety gruźlicy w Module Gabinet Pielęgniarki:

Wyświetlanie daty ostatnio przeprowadzonej ankiety pozwala na lepsze monitorowanie stanu zdrowia pacjentów.

Ewidencja wykonanych procedur w Opiece Dziennej:

Ułatwienie rejestrowania procedur w module opieki dziennej poprawia jakość świadczonych usług.

Filtrowanie danych w historii pobytu:

Możliwość wyfiltrowania danych według dat i rodzaju w module Opieka dzienna pozwala na szybki dostęp do potrzebnych informacji.

Drukowanie sekcji „Zalecenia” w planie rehabilitacji:

Ta funkcja w module Rehabilitacja ambulatoryjna ułatwia komunikację z pacjentami i koordynację ich dalszej opieki.

 

Liczba zmian w aktualizacji systemu mMedica 9.9.0: >65

Zobacz pełną listę zmian

 

Aby zobaczyć pełną listę zmian, należy wybrać z rozwijanej listy konkretną wersję Aplikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjami i korzystania z nich w codziennej pracy. W przypadku pytań lub potrzeby wsparcia technicznego, zachęcamy do kontaktu z Państwa partnerem serwisowym lub zespołem mMedica.

Dodaj komentarz