Moduł Wsparcia Zarządzania

Moduł wspierający proces zarządzania placówką medyczną poprzez wizualizację danych z bieżącej jak i przeszłej działalności. Moduł w przystępny, zwizualizowany sposób pokazuje pełny obraz prowadzonej działalności placówki w ramach powszechnego ubezpieczenia jak również w zakresie działalności komercyjnej.

Opis

Moduł Wsparcia Zarządzania

Moduł wspierający proces zarządzania placówką medyczną poprzez wizualizację danych z bieżącej jak i przeszłej działalności. Moduł w przystępny, zwizualizowany sposób pokazuje pełny obraz prowadzonej działalności placówki w ramach powszechnego ubezpieczenia jak również w zakresie działalności komercyjnej.

Praca z modułem jest niezwykle intuicyjna. Nawigacja po module odbywa się za pomocą wstążki umieszczonej w górnym pasku aplikacji.

Szczegóły natomiast dostępne są pod prawym przyciskiem myszy.

 

Wszystko dosłownie w zasięgu kilku kliknięć myszą. Nie ma konieczności konfigurowania poszczególnych raportów. Wszystkie zostały predefiniowane i na stałe zapisane w systemie.

Podgląd danych można rozpocząć od ogólnie zagregowanych,

 

przechodząc następnie do głębszej analizy pozwalającej zagłębić się w szczegóły realizowanych świadczeń,

 

nawet do poziomu konkretnego – wybranego dnia.

Dostępne są również zestawienia oraz wizualizacje dotyczące konkretnych realizatorów świadczeń.

…i wiele, wiele innych.

 

Funkcjonalności.

Obsługa aplikacji prowadzona jest poprzez wstążkę znajdującą się na górze aplikacji:

Wstążka podzielona została na sekcje: Ekran Główny, NFZ, Komercja oraz Wsparcie techniczne. W późniejszych wersjach aplikacji planowane są kolejne funkcjonalności jak choćby: Wspólne (gdzie porównywane będzie wykonanie w poszczególnych komórkach organizacyjnych pomiędzy NFZ a Komercją).

Ekran Główny

1. Ekran Główny – czyli ekran startowy. Podzielony został na sekcje:

1.1. Informacje ogólne – podsumowanie dla wybranego okresu rozliczeniowego z podziałem na NFZ oraz Komercję: ilości personelu realizującego świadczenia, ilość zakresów świadczeń, średnia wartość świadczenia, średni wiek pacjenta.

1.2. Zafakturowane – kwoty jakie zostały zafakturowane w wybranym okresie rozliczeniowym dla każdej z umów z NFZ, Komercji oraz sumaryczne.

1.3. Sprzedaż – wykres kołowy wartości realizacji świadczeń z podziałem na NFZ oraz Komercję.

1.4. Płeć, Demografia – wykresy kołowe dla ilości zrealizowanych świadczeń z podziałem na płeć i demografię.

1.5. Przedziały – wykres słupkowy z ilością świadczeń udzielonych w przedziale wartości NFZ oraz Komercję.

1.6. Wykonanie, Świadczenia, Pacjenci – wykresy słupkowe dla wartości wykonania, ilości świadczeń i pacjentów z podziałem na NFZ oraz Komercję.

1.7. Wykres wartości zrealizowanych świadczeń dla każdego dnia w roku z podziałem na NFZ oraz Komercję.

2. Rok Rozliczeniowy – Rozwijana lista dostępnych okresów rozliczeniowych. Aplikacja sprawdza od kiedy realizowane są świadczenia i na tej podstawie wyświetla zestaw dostępnych okresów.

3. Dzień – Stan realizacji świadczeń na wybrany dzień. Domyślnie przy uruchomieniu raportu ustawiana jest ostatni dzień danego roku rozliczeniowego. W przypadku roku bieżącego, domyślnie jest to data bieżąca.

3.1. Wykonanie – sumaryczne wykonanie w danym dniu w podziale na NFZ oraz Komercję.

3.2. Realizatorzy – sumaryczna liczba realizatorów w danym dniu w podziale na NFZ oraz Komercję.

3.3. Świadczenia – sumaryczna liczba świadczeń w danym dniu w podziale na NFZ oraz Komercję.

3.4. Pacjenci – sumaryczna liczba pacjentów w danym dniu w podziale na NFZ oraz Komercję.

3.5. Przedziały – wykres słupkowy z ilością świadczeń udzielonych w przedziale wartości NFZ oraz Komercję w danym dniu .

3.6. Łącznie – sumaryczne zestawienie NFZ i Komercji z terminarza w danym dniu ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

3.7. NFZ – sumaryczne zestawienie NFZ z terminarza w danym dniu ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

3.8. Komercja – sumaryczne zestawienie Komercji z terminarza w danym dniu ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

3.9. Poradnie NFZ – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym dniu w podziale na punkty umów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

3.10. Realizatorzy NFZ – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym dniu w podziale na realizatorów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

3.11. Poradnie Komercyjne – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym dniu w podziale na punkty umów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

3.12. Realizatorzy Komercja – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym dniu w podziale na realizatorów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

4. Tydzień – Stan realizacji świadczeń w wybranym tygodniu wybranego okresu rozliczeniowego. Domyślnie przy uruchomieniu raportu ustawiany jest ostatni tydzień danego roku rozliczeniowego. W przypadku roku bieżącego, domyślnie jest to tydzień bieżący.

4.1. Wykonanie – sumaryczne wykonanie w danym tygodniu w podziale na NFZ oraz Komercję.

4.2. Realizatorzy – sumaryczna liczba realizatorów w danym tygodniu w podziale na NFZ oraz Komercję.

4.3. Świadczenia – sumaryczna liczba świadczeń w danym tygodniu w podziale na NFZ oraz Komercję.

4.4. Pacjenci – sumaryczna liczba pacjentów w danym tygodniu w podziale na NFZ oraz Komercję.

4.5. Przedziały – wykres słupkowy z ilością świadczeń udzielonych w przedziale wartości NFZ oraz Komercję w danym tygodniu.

4.6. Łącznie – sumaryczne zestawienie NFZ i Komercji z terminarza w danym tygodniu ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

4.7. NFZ – sumaryczne zestawienie NFZ z terminarza w danym tygodniu ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

4.8. Komercja – sumaryczne zestawienie Komercji z terminarza w danym tygodniu ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

4.9. Poradnie NFZ – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym tygodniu w podziale na punkty umów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

4.10. Realizatorzy NFZ – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym tygodniu w podziale na realizatorów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

4.11. Poradnie Komercyjne – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym tygodniu w podziale na punkty umów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

4.12. Realizatorzy Komercja – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym tygodniu w podziale na realizatorów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

5. Miesiąc – Stan realizacji świadczeń w wybranym miesiącu wybranego okresu rozliczeniowego. Domyślnie przy uruchomieniu raportu ustawiany jest ostatni miesiąc danego roku rozliczeniowego. W przypadku roku bieżącego, domyślnie jest to miesiąc bieżący.

5.1. Wykonanie – sumaryczne wykonanie w danym miesiącu w podziale na NFZ oraz Komercję.

5.2. Realizatorzy – sumaryczna liczba realizatorów w danym miesiącu w podziale na NFZ oraz Komercję.

5.3. Świadczenia – sumaryczna liczba świadczeń w danym miesiącu w podziale na NFZ oraz Komercję.

5.4. Pacjenci – sumaryczna liczba pacjentów w danym miesiącu w podziale na NFZ oraz Komercję.

5.5. Przedziały – wykres słupkowy z ilością świadczeń udzielonych w przedziale wartości NFZ oraz Komercję w danym miesiącu.

5.6. Łącznie – sumaryczne zestawienie NFZ i Komercji z terminarza w danym miesiącu ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

5.7. NFZ – sumaryczne zestawienie NFZ z terminarza w danym miesiącu ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

5.8. Komercja – sumaryczne zestawienie Komercji z terminarza w danym miesiącu ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

5.9. Poradnie NFZ – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym miesiącu w podziale na punkty umów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

5.10. Realizatorzy NFZ – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym miesiącu w podziale na realizatorów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

5.11. Poradnie Komercyjne – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym miesiącu w podziale na punkty umów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

5.12. Realizatorzy Komercja – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w danym miesiącu w podziale na realizatorów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

6. Okres – Stan realizacji świadczeń w wybranym okresie wybranego okresu rozliczeniowego. Domyślnie przy uruchomieniu raportu ustawiany jest okres obejmujący swym zasięgiem okres od 1 dnia danego okresu rozliczeniowego do daty bieżącej.

6.1. Wykonanie – sumaryczne wykonanie w wybranym okresie w podziale na NFZ oraz Komercję.

6.2. Realizatorzy – sumaryczna liczba realizatorów w wybranym okresie w podziale na NFZ oraz Komercję.

6.3. Świadczenia – sumaryczna liczba świadczeń w wybranym okresie w podziale na NFZ oraz Komercję.

6.4. Pacjenci – sumaryczna liczba pacjentów w wybranym okresie w podziale na NFZ oraz Komercję.

6.5. Przedziały – wykres słupkowy z ilością świadczeń udzielonych w przedziale wartości NFZ oraz Komercję w wybranym okresie.

6.6. Łącznie – sumaryczne zestawienie NFZ i Komercji z terminarza w wybranym okresie ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

6.7. NFZ – sumaryczne zestawienie NFZ z terminarza w wybranym okresie ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

6.8. Komercja – sumaryczne zestawienie Komercji z terminarza w wybranym okresie ukazujące liczbę świadczeń w podziale na status: usunięte, odwołane, do realizacji, zaplanowane, wstępne, w realizacji, zrealizowane.

6.9. Poradnie NFZ – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie w podziale na punkty umów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

6.10. Realizatorzy NFZ – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie w podziale na realizatorów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

6.11. Poradnie Komercyjne – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie w podziale na punkty umów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

6.12. Realizatorzy Komercja – łączna wartość zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie w podziale na realizatorów wraz z ilością świadczeń oraz ich średnią wartością.

7. Prawo – funkcjonalność w trakcie developmentu, która będzie przedstawiała użytkownikowi zmiany w przepisach prawa sektorowego wraz z komentarzem prawnika. Aktualizacja będzie odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

 

NFZ

1. Podsumowanie – podzielone zostało na sekcje:

1.1. Informacje ogólne – podsumowanie dla placówki z podziałem na dane dotyczące wykonania (m. in. plan całości umowy, wykonanie, plan do miesiąca bieżącego, wykonanie bieżące, procent wykonania, realizacja planu umowy, wartość do wykonania dla limitu, wartości kwotowe dla poszczególnych statusów rozliczeń w mMedica) oraz świadczenia (liczba lekarzy realizujących w danej umowie, liczba zakresów w umowie, liczba świadczeń, liczba pacjentów, średnia-najwyższa i najniższa wartość wizyty/świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy i najstarszy pacjent, ilość kobiet i mężczyzn którym zostały udzielone świadczenia).

1.2. Plany Umów – wykres kołowy z wartością wszystkich zaczytanych do mMedica umów.

1.3. Płeć – wykres kołowy z podziałem na Kobiety i Mężczyzn z ilością zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie rozliczeniowy.

1.4. Demografia – wykres kołowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie rozliczeniowy.

1.5. Przedziały – wykres słupkowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie rozliczeniowy.

1.6. Plan i Wykonanie – wykres słupkowy prezentujący wartości zakontraktowanych świadczeń dla wszystkich miesięcy wybranego okresu rozliczeniowego.

1.7. Świadczenia – wykres słupkowy prezentujący ilości zrealizowanych świadczeń oraz ilości obsłużonych pacjentów dla wszystkich miesięcy wybranego okresu rozliczeniowego.

2. Umowy – podsumowanie generowane dla wszystkich umów zaimportowanych do systemu mMedica. Dla każdej umowy generowany jest poniższy zestaw danych:

2.1. Informacje ogólne – podsumowanie dla placówki z podziałem na dane dotyczące wykonania (m. in. plan całości umowy, wykonanie, plan do miesiąca bieżącego, wykonanie bieżące, procent wykonania, realizacja planu umowy, wartość do wykonania dla limitu, wartości kwotowe dla poszczególnych statusów rozliczeń w mMedica) oraz świadczenia (liczba lekarzy realizujących w danej umowie, liczba zakresów w umowie, liczba świadczeń, liczba pacjentów, średnia-najwyższa i najniższa wartość wizyty/świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy i najstarszy pacjent, ilość kobiet i mężczyzn którym zostały udzielone świadczenia).

2.2. Plany Zakresów – wykres kołowy z wartością wszystkich zaczytanych do mMedica zakresów świadczeń.

2.3. Płeć – wykres kołowy z podziałem na Kobiety i Mężczyzn z ilością zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie rozliczeniowy.

2.4. Demografia – wykres kołowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie rozliczeniowy.

2.5. Przedziały – wykres słupkowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie rozliczeniowy.

2.6. Plan i Wykonanie – wykres słupkowy prezentujący wartości zakontraktowanych świadczeń dla wszystkich miesięcy wybranego okresu rozliczeniowego.

2.7. Świadczenia – wykres słupkowy prezentujący ilości zrealizowanych świadczeń oraz ilości obsłużonych pacjentów dla wszystkich miesięcy wybranego okresu rozliczeniowego.

3. Punkty Umów

3.1. Wykonanie – zestawienie tabelaryczne podsumowujące punkty umów dla wybranego okresu rozliczeniowego zawierające: kod umowy, kod produktu, nazwę produktu, wyróżnik, długość umowy w danym okresie rozliczeniowym, plan, cenę, wykonanie, procent wykonania planu, plan bieżący, wykonanie bieżące, nadwykonania bieżące, procent wykonania bieżącego.

Pod prawym klawiszem myszy znajduje się rozwijane menu, które pozwala wejść w dalsze szczegóły dotyczące danego punktu umowy:

3.1.1. Szczegóły wykonania – zestaw tabel oraz wykresów dotyczący wybranego punktu umowy zawierający:

3.1.1.1. Informacje ogólne – podsumowanie dla punktu umowy z podziałem na dane dotyczące wykonania (m. in. plan całości umowy, wykonanie, plan do miesiąca bieżącego, wykonanie bieżące, % wykonania, realizacja planu umowy, wartość do wykonania dla limitu, wartości kwotowe dla poszczególnych statusów rozliczeń w mMedica) oraz świadczenia (liczba lekarzy realizujących w danej umowie, liczba zakresów w umowie, liczba świadczeń, liczba pacjentów, średnia-najwyższa i najniższa wartość wizyty/świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy i najstarszy pacjent, ilość kobiet i mężczyzn którym zostały udzielone świadczenia).

3.1.1.2. Procedury – wykres kołowy zawierający informacje dotyczące zrealizowanych procedur w danym punkcie umowy.

3.1.1.3. Płeć – wykres kołowy z podziałem na Kobiety i Mężczyzn z ilością zrealizowanych świadczeń w danym punkcie umowy.

3.1.1.4. Demografia – wykres kołowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w danym punkcie umowy.

3.1.1.5. Przedziały – wykres słupkowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w danym punkcie umowy.

3.1.1.6. Plan i Wykonanie – zestawienie tabelaryczne w podziale na miesiące zawierające: plan, wykonanie, nadwykonania oraz nadwykonania narastająco

3.1.1.7. Nadwykonania – wykres liniowy obrazujący poziom nadwykonań w poszczególnych miesiącach

3.1.1.8. Plan i Wykonanie – wykres słupkowy w podziale na miesiące zawierający plan oraz wykonanie

3.1.1.9. Świadczenia – zestawienie tabelaryczne w podziale na miesiące zawierające: liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, najwyższą wartość świadczenia

3.1.1.10. Średnia Wartość Świadczenia – wykres liniowy obrazujący zmieniającą się średnią wartość świadczeń w poszczególnych miesiącach

3.1.1.11. Świadczenia – wykres słupkowy w podziale na miesiące zawierający liczbę świadczeń oraz pacjentów.

3.1.2. Realizatorzy – zestawienie tabelaryczne podsumowujące realizatorów świadczeń w wybranym punkcie umowy zawierające: imię i nazwisko realizatora, liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, wartość zrealizowanych świadczeń, procent udziały realizatora we wszystkich zrealizowanych świadczeniach, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy pacjent, najstarszy pacjent, kobiety, mężczyźnie, pacjenci 0-18, pacjenci 19-34, pacjenci 35-54, pacjenci 55-64, pacjenci 65-74, pacjenci >74.

3.1.3. Procedury – zestawienie tabelaryczne podsumowujące procedury zrealizowane w wybranym punkcie umowy zawierające: nazwę produktu jednostkowego, liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, wartość zrealizowanych świadczeń, procent udziały realizatora we wszystkich zrealizowanych świadczeniach, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy pacjent, najstarszy pacjent, kobiety, mężczyźnie, pacjenci 0-18, pacjenci 19-34, pacjenci 35-54, pacjenci 55-64, pacjenci 65-74, pacjenci >74.

3.1.4. Rozpoznania – zestawienie tabelaryczne podsumowujące rozpoznania zrealizowane w wybranym punkcie umowy zawierające: nazwę rozpoznania ICD-10, kod rozpoznania ICD-10, liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, wartość zrealizowanych świadczeń, procent udziały realizatora we wszystkich zrealizowanych świadczeniach, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy pacjent, najstarszy pacjent, kobiety, mężczyźnie, pacjenci 0-18, pacjenci 19-34, pacjenci 35-54, pacjenci 55-64, pacjenci 65-74, pacjenci >74.

3.2. Rozliczenia – zestawienie tabelaryczne podsumowujące rozliczenia dotyczące umów dla wybranego okresu rozliczeniowego zawierające: kod umowy, kod produktu, nazwę produktu, wyróżnik, długość umowy w danym okresie rozliczeniowym, cenę, wartość świadczeń: do wykonania, do eksportu, oczekujące na walidację, oczekujące na weryfikację, błędne, rozliczone.

3.3. Symulacja – zestawienie tabelaryczne podsumowujące punkty umów dla wybranego okresu rozliczeniowego zawierające: kod umowy, kod produktu, nazwę produktu, wyróżnik, długość umowy w danym okresie rozliczeniowym, plan, cenę, wykonanie, procent wykonania planu, symulowane wykonanie, symulowane nadwykonanie, procent symulowanego wykonania.

4. Zakresy Świadczeń

4.1. Wykonanie – zestawienie tabelaryczne podsumowujące zakresy świadczeń (bez uwzględnienia punktów umów) dla wybranego okresu rozliczeniowego zawierające: kod produktu, nazwę produktu, plan, wykonanie, procent wykonania planu, plan bieżący, wykonanie bieżące, nadwykonania bieżące, procent wykonania bieżącego.

Pod prawym klawiszem myszy znajduje się rozwijane menu, które pozwala wejść w dalsze szczegóły dotyczące danego punktu umowy:

4.1.1. Szczegóły wykonania – zestaw tabel oraz wykresów dotyczący wybranego punktu umowy zawierający:

4.1.1.1. Informacje ogólne – podsumowanie zakresu świadczeń z podziałem na dane dotyczące wykonania (m. in. plan całości umowy, wykonanie, plan do miesiąca bieżącego, wykonanie bieżące, procent wykonania, realizacja planu umowy, wartość do wykonania dla limitu, wartości kwotowe dla poszczególnych statusów rozliczeń w mMedica) oraz świadczenia (liczba lekarzy realizujących w danej umowie, liczba zakresów w umowie, liczba świadczeń, liczba pacjentów, średnia-najwyższa i najniższa wartość wizyty/świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy i najstarszy pacjent, ilość kobiet i mężczyzn którym zostały udzielone świadczenia).

4.1.1.2. Procedury – wykres kołowy zawierający informacje dotyczące zrealizowanych procedur w danym zakresie świadczeń.

4.1.1.3. Płeć – wykres kołowy z podziałem na Kobiety i Mężczyzn z ilością zrealizowanych świadczeń w danym zakresie świadczeń.

4.1.1.4. Demografia – wykres kołowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w danym zakresie świadczeń.

4.1.1.5. Przedziały – wykres słupkowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w danym zakresie świadczeń.

4.1.1.6. Plan i Wykonanie – zestawienie tabelaryczne w podziale na miesiące zawierające: plan, wykonanie, nadwykonania oraz nadwykonania narastająco

4.1.1.7. Nadwykonania – wykres liniowy obrazujący poziom nadwykonań w poszczególnych miesiącach

4.1.1.8. Plan i Wykonanie – wykres słupkowy w podziale na miesiące zawierający plan oraz wykonanie

4.1.1.9. Świadczenia – zestawienie tabelaryczne w podziale na miesiące zawierające: liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, najwyższą wartość świadczenia

4.1.1.10. Średnia Wartość Świadczenia – wykres liniowy obrazujący zmieniającą się średnią wartość świadczeń w poszczególnych miesiącach

4.1.1.11. Świadczenia – wykres słupkowy w podziale na miesiące zawierający liczbę świadczeń oraz pacjentów.

4.1.2. Realizatorzy – zestawienie tabelaryczne podsumowujące realizatorów świadczeń w wybranym zakresie świadczeń zawierające: imię i nazwisko realizatora, liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, wartość zrealizowanych świadczeń, procent udziały realizatora we wszystkich zrealizowanych świadczeniach, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy pacjent, najstarszy pacjent, kobiety, mężczyźnie, pacjenci 0-18, pacjenci 19-34, pacjenci 35-54, pacjenci 55-64, pacjenci 65-74, pacjenci >74.

4.1.3. Procedury – zestawienie tabelaryczne podsumowujące procedury zrealizowane w wybranym zakresie świadczeń zawierające: nazwę produktu jednostkowego, liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, wartość zrealizowanych świadczeń, procent udziały realizatora we wszystkich zrealizowanych świadczeniach, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy pacjent, najstarszy pacjent, kobiety, mężczyźnie, pacjenci 0-18, pacjenci 19-34, pacjenci 35-54, pacjenci 55-64, pacjenci 65-74, pacjenci >74.

4.1.4. Rozpoznania – zestawienie tabelaryczne podsumowujące rozpoznania zrealizowane w wybranym zakresie świadczeń zawierające: nazwę rozpoznania ICD-10, kod rozpoznania ICD-10, liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, wartość zrealizowanych świadczeń, procent udziały realizatora we wszystkich zrealizowanych świadczeniach, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy pacjent, najstarszy pacjent, kobiety, mężczyźnie, pacjenci 0-18, pacjenci 19-34, pacjenci 35-54, pacjenci 55-64, pacjenci 65-74, pacjenci >74.

4.2. Rozliczenia – zestawienie tabelaryczne podsumowujące rozliczenia dotyczące zakresów świadczeń dla wybranego okresu rozliczeniowego zawierające: kod produktu, nazwę produktu, wartość świadczeń: do wykonania, do eksportu, oczekujące na walidację, oczekujące na weryfikację, błędne, rozliczone.

4.3. Symulacja – zestawienie tabelaryczne podsumowujące zakresy świadczeń dla wybranego okresu rozliczeniowego zawierające: kod produktu, nazwę produktu, plan, wykonanie, % wykonania planu, symulowane wykonanie, symulowane nadwykonanie, % symulowanego wykonania.

5. Realizatorzy – zestawienie tabelaryczne podsumowujące realizatorów świadczeń w wybranym okresie rozliczeniowym zawierające: imię i nazwisko realizatora, liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, średnią miesięczną liczbę pacjentów, średnią dzienną liczbę pacjentów, liczbę zrealizowanych punktów, wartość zrealizowanych świadczeń, zafakturowane, średnią wartość świadczenia, średnią wartość miesięczna zrealizowanych świadczeń, średnią dzienną wartość zrealizowanych świadczeń, minimalną wartość zrealizowanego świadczenia, maksymalną wartość zrealizowanego świadczenia.

6. Wykresy

6.1. Wykonanie – wykresy słupkowe dla wszystkich punktów umów – w podziale na miesiące – generowane dynamicznie zawierające: plan, wykonanie oraz nadwykonania

6.2. Realizatorzy – wykresy słupkowe dla wszystkich realizatorów – w podziale na miesiące – generowane dynamicznie zawierające: liczbę świadczeń oraz pacjentów

6.3. Płeć – wykresy kołowe dla wszystkich punktów umów generowane dynamicznie z podziałem na Kobiety i Mężczyzn z ilością zrealizowanych świadczeń.

6.4. Demografia– wykresy kołowe dla wszystkich punktów umów generowane dynamicznie z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń.

 

Komercja

1. Podsumowanie –podzielone zostało na sekcje:

1.1. Informacje ogólne – podsumowanie dla placówki z podziałem na dane dotyczące finansów (m. in. wartość udzielonych świadczeń komercyjnych wraz z podziałem na rodzaj płatności: gotówka, karta, przelew) oraz świadczenia (liczba lekarzy przyjmujących komercyjnie, liczba komórek, liczba świadczeń, liczba pacjentów, średnia wartość świadczenia, – i najniższa wartość świadczenia, najwyższa wartość świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy i najstarszy pacjent, ilość kobiet i mężczyzn którym zostały udzielone świadczenia).

1.2. Typ Płatności – wykres kołowy z podziałem na rodzaj płatności (gotówka, karta, przelew)

1.3. Płeć – wykres kołowy z podziałem na Kobiety i Mężczyzn z ilością zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie rozliczeniowym.

1.4. Demografia – wykres kołowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie rozliczeniowym.

1.5. Przedziały – wykres słupkowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w wybranym okresie rozliczeniowym.

1.6. Wykonanie – wykres słupkowy z wartością udzielonych świadczeń w podziale na poszczególne miesiące.

1.7. Świadczenia – wykres słupkowy z ilością świadczeń oraz pacjentów w podziale na poszczególne miesiące.

2. Wykonanie

2.1. Wykonanie – zestawienie tabelaryczne podsumowujące komórki organizacyjne dla wybranego okresu rozliczeniowego zawierające: nazwę komórki organizacyjne, wartość świadczeń (w tym: gotówka, karta, przelew), średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, ilość świadczeń, ilość pacjentów.

Pod prawym klawiszem myszy znajduje się rozwijane menu, które pozwala wejść w dalsze szczegóły dotyczące danej komórki organizacyjnej:

2.2. Szczegóły wykonania – zestaw tabel oraz wykresów dotyczący wybranej komórki organizacyjnej zawierający:

2.2.1. Informacje ogólne – podsumowanie dla komórki organizacyjnej z podziałem na dane dotyczące finansów (m. in. wartość udzielonych świadczeń komercyjnych wraz z podziałem na rodzaj płatności: gotówka, karta, przelew) oraz świadczenia (liczba lekarzy przyjmujących komercyjnie, liczba komórek, liczba świadczeń, liczba pacjentów, średnia wartość świadczenia, – i najniższa wartość świadczenia, najwyższa wartość świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy i najstarszy pacjent, ilość kobiet i mężczyzn którym zostały udzielone świadczenia).

2.2.2. Procedury – wykres kołowy zawierający informacje dotyczące zrealizowanych procedur w danym punkcie umowy.

2.2.3. Płeć – wykres kołowy z podziałem na Kobiety i Mężczyzn z ilością zrealizowanych świadczeń w danym punkcie umowy.

2.2.4. Demografia – wykres kołowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w danym punkcie umowy.

2.2.5. Przedziały – wykres słupkowy z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń w danym punkcie umowy.

2.2.6. Wykonanie – wykres słupkowy w podziale na miesiące zawierający wykonanie

2.2.7. Świadczenia – zestawienie tabelaryczne w podziale na miesiące zawierające: liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, najwyższą wartość świadczenia

2.2.8. Średnia Wartość Świadczenia – wykres liniowy obrazujący zmieniającą się średnią wartość świadczeń w poszczególnych miesiącach

2.2.9. Świadczenia – wykres słupkowy w podziale na miesiące zawierający liczbę świadczeń oraz pacjentów.

2.3. Realizatorzy – zestawienie tabelaryczne podsumowujące realizatorów świadczeń w wybranej komórce organizacyjnej zawierające: imię i nazwisko realizatora, liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, wartość zrealizowanych świadczeń, procent udziały realizatora we wszystkich zrealizowanych świadczeniach, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy pacjent, najstarszy pacjent, kobiety, mężczyźnie, pacjenci 0-18, pacjenci 19-34, pacjenci 35-54, pacjenci 55-64, pacjenci 65-74, pacjenci >74.

2.4. Procedury – zestawienie tabelaryczne podsumowujące procedury zrealizowane w wybranej komórce organizacyjnej zawierające: nazwę produktu jednostkowego, liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, wartość zrealizowanych świadczeń, procent udziały realizatora we wszystkich zrealizowanych świadczeniach, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy pacjent, najstarszy pacjent, kobiety, mężczyźnie, pacjenci 0-18, pacjenci 19-34, pacjenci 35-54, pacjenci 55-64, pacjenci 65-74, pacjenci >74.

2.5. Rozpoznania – zestawienie tabelaryczne podsumowujące rozpoznania zrealizowane w wybranej komórce organizacyjnej zawierające: nazwę rozpoznania ICD-10, kod rozpoznania ICD-10, liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, wartość zrealizowanych świadczeń, procent udziały realizatora we wszystkich zrealizowanych świadczeniach, średnią wartość świadczenia, najniższą wartość świadczenia, średni wiek pacjenta, najmłodszy pacjent, najstarszy pacjent, kobiety, mężczyźnie, pacjenci 0-18, pacjenci 19-34, pacjenci 35-54, pacjenci 55-64, pacjenci 65-74, pacjenci >74.3. Realizatorzy – zestawienie tabelaryczne podsumowujące realizatorów świadczeń w wybranym okresie rozliczeniowym zawierające: imię i nazwisko realizatora, liczbę świadczeń, liczbę pacjentów, średnią miesięczną liczbę pacjentów, średnią dzienną liczbę pacjentów, liczbę zrealizowanych punktów, wartość zrealizowanych świadczeń, zafakturowane, średnią wartość świadczenia, średnią wartość miesięczna zrealizowanych świadczeń, średnią dzienną wartość zrealizowanych świadczeń, minimalną wartość zrealizowanego świadczenia, maksymalną wartość zrealizowanego świadczenia.

4. Wykresy

4.1. Wykonanie – wykresy słupkowe dla wszystkich komórek organizacyjnych – w podziale na miesiące – generowane dynamicznie zawierające wykonanie

4.2. Realizatorzy – wykresy słupkowe dla wszystkich komórek organizacyjnych – w podziale na miesiące – generowane dynamicznie zawierające: liczbę świadczeń oraz pacjentów

4.3. Płeć – wykresy kołowe dla wszystkich komórek organizacyjnych generowane dynamicznie z podziałem na Kobiety i Mężczyzn z ilością zrealizowanych świadczeń.

4.4. Demografia– wykresy kołowe dla wszystkich komórek organizacyjnych generowane dynamicznie z podziałem na przedziały wiekowe z ilością zrealizowanych świadczeń.

 

Wsparcie techniczne

1. Formularz Kontaktowy – formularz umożliwiający bezpośredni kontakt z producentem. Za jego pomocą można wysłać zgłoszenie błędu w działaniu aplikacji lub zaproponować nowe funkcjonalności

2. Telefon – dane kontaktowe

3. Mail – adres e-mail umożliwiający przesłanie innego rodzaju zgłoszenia.

 

Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego