Już 11 grudnia 2021 zapraszamy na szkolenie “Opieka koordynowana w POZ”. Szkolenie organizuje: IT Medico-Serw – Autoryzowany Partner mMedica.

Tematyka szkolenia:

  1. Opieka koordynowana na przykładzie pilotażu POZ PLUS.
  2. Zabezpieczenie danych medycznych oraz zmiany w dokumentacji medycznej w 2021.
  3. EDM – Moduł eArchiwum oraz  eRepozytorium mMedica w chmurze.

Termin i miejsce szkolenia:
11 grudzień 2021 w godzinach 9:00 – 16:30,
Hotel Soray, Wieliczka, ul. Krakowska 14c

Organizator szkolenia:
IT Medico-Serw Sp. z o.o.
ul. Edwarda Heila 14/21
30-654 Kraków

Na szkoleniu przybliżymy Państwu szczegóły założeń pilotażu, jego przebieg oraz trudności na jakie natrafiliśmy podczas pracy.
Omówimy funkcję koordynatora, który m.in. zapewniał przepływ informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu leczenia i pełnił rolę przewodnika w systemie dla pacjenta.
Wdrożenie założeń było wyzwaniem, ponieważ wymagało reorganizacji pracy, adaptacji systemu informatycznego, a także przeszkolenia personelu medycznego i niemedycznego.
Naszymi prelegentami będą koordynatorzy jednej z placówek, która brała udział w pilotażu „POZ PLUS”.
Kolejnym tematem szkolenia będzie zabezpieczenie danych medycznych zgodnie z przepisami RODO a także zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2021.
Na zakończenie partnerzy mMedica omówią wymagania związane z obowiązkiem raportowania zdarzeń medycznych oraz udostępnianiem dokumentacji medycznej. Przedstawimy rozwiązania: Moduł eArchiwum oraz Moduł Integracji eRepozytorium w Chmurze.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

a) zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego,
b) uiszczenie opłaty w wysokości 290 zł za osobę na rachunek bankowy nr 47191010482110777509870001, podając w treści wpłaty: Opłata za szkolenie 11 grudnia 2021
c) przesłanie dowodu wpłaty za pomocą formularza rejestracyjnego lub na adres e-mail: biuro@it-ms.com.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.12.2021
Organizator wyśle e- maila do Zgłaszającego z potwierdzeniem rejestracji oraz wystawi fakturę VAT tytułem dokonanej wpłaty.

Zapisy i dodatkowe informacje na stronie: https://it-ms.com.pl/szkolenie.php#szkolenie

  

Dodaj komentarz