Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno użytkowników końcowych oprogramowania mMedica, jak i dostawców usług diagnostycznych i laboratoryjnych w zakresie dostosowania systemów obu stron do komunikacji w standardzie PIK H7 CDA informujemy, że opublikowana w najbliższym czasie wersja mMedica 8.2.0 nadal będzie posiadała możliwość wysyłania, jak i odbierania zleceń w standardzie HL7 CDA. Udostępniając rozwiązanie pozwalające na komunikację w standardzie HL7 CDA zaznaczamy, iż standard ten – jako niezgodny aktualnymi przepisami obowiązującymi uczestników rynku ochrony zdrowia – nie będzie w żaden sposób rozwijany. Wszelkie modyfikacje mające na celu rozbudowę komunikacji z systemami zewnętrznymi w obszarze „Moduł eWyniki” będą udostępniane wyłącznie w standardzie PIK HL7 CDA.

Zwracamy również uwagę, iż od 25 kwietnia 2021 r. istnieje obowiązek tworzenia wyników badań laboratoryjnych zgodnie z szablonem przyjętym dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, Dz.U. 2019 poz. 2029), natomiast od 1 lipca 2021 r. usługodawcy mają obowiązek zapewnienia możliwości wymiany danych zawartych w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657). Realizacja tych obowiązków wymaga stosowania szablonów zgodnych z PIK HL7 CDA.

Powyższe terminy potwierdza również jednoznacznie rekomendacja Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 lipca 2021 pt. “Rekomendacje Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w medycznych laboratoriach diagnostycznych”, udostępniona pod adresem: https://kidl.org.pl/news/view?id=2712, która stwierdza m.in.: “Zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 25 kwietnia 2021 r. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem powinny być prowadzone jako EDM. Oznacza to, że powinny być prowadzone zgodnie z standardem PIK HL7 CDA.”

Dodaj komentarz