Zwracamy Państwa uwagę na komunikat opublikowany na stronie Centrum e-Zdrowia, który informuje o przełączeniu reguły walidacyjnej REG.WER.3863 Walidacja zgodności danych Usługobiorcy o wskazanym numerze PESEL z danymi w CWUb z trybu ostrzeżenia na błąd.

Reguła dotyczy dokumentu recepty, anulowania recepty oraz dokumentu realizacji recepty. Reguła ta sprawdza zgodność podanych w dokumencie danych, tj.: PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz z płeć z danymi pochodzącymi z rejestru PESEL.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki, które pozwolą uniknąć zwracania błędu w/w reguły:

1.    Imię i nazwisko nie mogą zawierać błędów (literówek) – muszą być zapisane tak jak w rej. PESEL (na dowodzie osobistym);
2.    Imię i nazwisko w dokumencie nie mogą być zamieniane miejscami;
3.    Jeżeli w imieniu lub nazwisku występują polskie znaki diakrytyczne (ąęćśńłóżź) muszą być użyte – o ile tak samo zapisano je w rej. PESEL;
4.    Imię i nazwisko nie mogą zawierać dodatkowych znaków;
5.    Nie można używać drugiego imienia zamiennie z pierwszym imieniem;
6.    Nie można zamiennie stosować pierwszego i drugiego imienia;
7.    Można podać dwa imiona w właściwej kolejności (najlepiej w odrębnych do tego przeznaczonych polach danych);
8.    Podanie jednego imienia jest wystarczające;
9.    Dopuszczalne jest użycie podstawowych odpowiedników obcych znaków diakrytycznych (np. zamiast Ú zaakceptowane będzie również podanie U, zamiast Č można podać C, itd).

Komunikat dot. także reguły dedykowanej dokumentom korekty realizacji recepty, tj. REG.WER.3888 Walidacja zgodności danych Usługobiorcy o wskazanym numerze PESEL z danymi w CWUb – tylko korekta.

Komunikat dostępny również na stronie.

Dodaj komentarz