Zmiany w komunikacie SWIAD (wersja 10, który obowiązuje od 1 października 2021) znacząco rozszerzają zakres danych elementu „transport”. Dane dotyczą charakterystyki transportu, personelu realizującego transport, danych zlecenia na transport. Nowe wymagania dotyczą tylko i wyłącznie transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o którym mowa w zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 157/2019/DSM z dnia 20 listopada 2019 r. Ponieważ w mMedica nie ma dedykowanych funkcji do obsługi tego typu transportu, pozwalających gromadzić takie dane, z dniem 1 października kończymy wsparcia dla rozliczeń tego obszaru.

Dane dotyczące transportu, które były dotychczas gromadzone w aplikacji mMedica i przekazywane sprawozdawczością pierwszej fazy do NFZ, nadal są obsługiwane. Od 1 października 2021 kończymy wsparcie dla rozliczeń świadczeń transportu wymagających rejestrowania rozszerzonych danych.

 

Dodaj komentarz