Najbliższa wersja 8.2.0 oprogramowania, której publikacja planowana jest na dzień 27.06.2022 r. będzie zawierała następujące modyfikacje:
1.    Optymalizację procesów aktualizacyjnych bazy danych mMedica,
2.    Wycofanie wysyłki zleceń w standardzie HL7 CDA  i przełączenie na standard PIK HL7 CDA.

W związku z powyższym przed aktualizacją do wersji 8.2.0 mMedica należy wykonać następujące czynności:
1.    Przeprowadzić aktualizację oprogramowania do wersji 8.1.4,
2.    Przeprowadzić aktualizację słowników:
a)    Badania laboratoryjne,
b)    Badania diagnostyczne
w obszarze powiązania badań z procedurą medyczną ICD9.  Wymagania wynikające ze stosowania standardu PIK HL7 CDA dla szablonu Skierowania wymuszają, aby w danych skierowania  informacja ta została przekazana.

Dodaj komentarz