Wyświetlanie 17–32 z 35 wyników

Moduł eZLA+

Moduł e-ZLA+ rozszerza o dodatkowe funkcje rozwiązanie elektronicznego wystawiania zwolnień lekarskich (e-ZLA) dostępne bezpłatnie w wersjach programu Standard, Standard+, Komercja, Komercja+.

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Hospitalizacje

Moduł Hospitalizacje rozszerza możliwości wersji mMedica Standard i Standard+ o obsługę następujących hospitalizacji:

  • Hospitalizacja w trybie jednodniowym (tzw. hospitalizacja jednego dnia)
  • Hospitalizacja długoterminowa
  • Hospitalizacja planowana

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

 

Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych

Integracja mMedica i eArchiwum z aplikacją mobilną Informacje Medyczne umożliwia prostą wymianę elektronicznych dokumentów pomiędzy lekarzem a pacjentem.  Dostęp do swoich dokumentów medycznych pacjent uzyskuje za pomocą urządzeń mobilnych (telefon, tablet) opartych o system Android lub iOS.

Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych

Moduł umożliwia automatyczny odbiór wyników badań z urządzeń diagnostycznych. MIUD mmPACS to między innymi: odbiór i zapis wyników w standardzie DICOM, automatyczny zapis wyników w bazie danych programu mMedica oraz powiadomienia o zaimportowanych do programu wynikach.

Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

 

Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych+

Moduł umożliwia automatyczny odbiór wyników badań z urządzeń diagnostycznych. MIUD mmPACS to między innymi: odbiór i zapis wyników w standardzie DICOM, automatyczny zapis wyników w bazie danych programu mMedica oraz powiadomienia o zaimportowanych do programu wynikach.

Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

 

Moduł Interakcje leków Pharmindex

Moduł Interakcje Leków Pharmindex to system kontroli interakcji pomiędzy lekami, skutecznie wspierający pracę lekarza i zwiększający bezpieczeństwo terapii. Jego celem jest ułatwienie codziennej pracy lekarza oraz umożliwienie szybszego podejmowania decyzji terapeutycznych. Stała kontrola interakcji znacznie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa terapii oraz ułatwia jej zmianę.

Wymaga posiadania w ramach licencji Modułu Baza leków Pharmindex.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Jednolity Plik Kontrolny

Moduł JPK (Jednolity Plik Kontrolny) umożliwia wyeksportowanie z aplikacji mMedica pliku XML zgodnego ze strukturą JPK_VAT(3) opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Komercyjny

Obsługa świadczeń finansowanych przez pacjentów lub na podstawie umów komercyjnych realizowana jest w programie mMedica przy wykorzystaniu Modułu Komercyjnego. Moduł ten zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych, umożliwiając wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych. Przemyślany zestaw funkcji pozwala na zastosowanie modułu przez lekarzy prowadzących własne praktyki, jak i w większych jednostkach realizujących świadczenia na podstawie umów z kontrahentami.

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+.

 

Moduł Komercyjny z Rejestracją

Dla użytkowników wersji programu PS i PS+ przygotowano dedykowaną wersję Modułu Komercyjnego uzupełnioną o funkcjonalność Rejestracji. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest rejestrowanie i rozliczanie świadczeń komercyjnych przy użyciu wersji mMedica nieposiadających funkcji obsługi wizyt. Moduł zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych, umożliwiając wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych.

Dostępny dla wersji mM PS, mM PS+.

 

Moduł Menedżer eksportów

Moduł Menedżer eksportów umożliwia sekwencyjne uruchamianie wielu eksportów, planowanie automatycznego uruchamiania eksportów, automatycznego odpytania eWUŚ oraz wyłączenie wykonywania kopii zapasowej podczas eksportu. Udostępnione narzędzia do planowania i automatycznego uruchamiania eksportów pozwalają usprawnić pracę w placówce.

Dostępny dla wersji mM PS, mM Standard, mM Komercja.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Menedżer eksportów (dla wersji+)

Moduł Menedżer eksportów umożliwia sekwencyjne uruchamianie wielu eksportów, planowanie automatycznego uruchamiania eksportów, automatycznego odpytania eWUŚ oraz wyłączenie wykonywania kopii zapasowej podczas eksportu. Udostępnione narzędzia do planowania i automatycznego uruchamiania eksportów pozwalają usprawnić pracę w placówce.

Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard+, mM Komercja+.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Personalizacyjny

Coraz większa ilość funkcji programu, kompletne ale bardzo rozbudowane słowniki i duża liczba informacji często utrudniają pracę i wymagają poświęcenia większej ilości czasu potrzebnego do wykonania podstawowych czynności. Moduł Personalizacyjny znacznie rozszerza możliwości dostosowania sposobu działania programu do własnych potrzeb i przyzwyczajeń.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Programy lekowe/chemioterapia

Zasadniczym celem wykorzystania modułu Programy lekowe/chemioterapia jest rozliczenie świadczeń z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych, dla których wymagana jest dodatkowa sprawozdawczość elektroniczna oraz generowanie faktur zakupowych za leki.

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+..

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Raporty pomocnicze

Moduł Raporty pomocnicze zawiera zestaw przygotowanych wykazów i zestawień pozwalających na bieżąco monitorować pracę placówki. Na moduł składają się raporty utworzone według sugestii użytkowników programu mMedica.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Replikacji

Podstawowym zastosowaniem Modułu Replikacji jest zabezpieczenie danych przez ich replikację w trybie Hot Standby. Polega ona na przenoszeniu danych z serwera podstawowego na serwer zapasowy w trybie ciągłym, niezwłocznie po ich wprowadzeniu do aplikacji mMedica.

Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.

 

Moduł skanowania dokumentów Xpress Scan

Moduł Xpress Scan umożliwia bezpośrednie skanowanie dokumentów z urządzeń wielofunkcyjnych Xerox oraz skanerów Canon wprost do systemu mMedica. Jest to łatwy i szybki sposób przekształcenia dokumentów do postaci elektronicznej. Wszystkie czynności wykonywane są przy pomocy panelu urządzenia, a dokumenty zostają automatycznie umieszczane we właściwych kartotekach pacjenta systemu mMedica.

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+, moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.