Wyświetlanie 17–32 z 41 wyników

Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (dla wersji +)

Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pozwala prowadzić wewnętrzną i zewnętrzną dokumentację elektroniczną dla lecznictwa otwartego. W oparciu o te dane możliwe jest również udostępnianie dokumentacji medycznej w postaci wydruku.

Dostępny dla wersji mM Standard+, mM Komercja+, moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł eRejestracja

Moduł eRejestracja jest nowoczesnym systemem, nazywanym popularnie rejestracją internetową, umożliwiającym umawianie się na wizyty drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. To bezpieczne i skuteczne rozwiązanie, przynoszące korzyści zarówno pacjentowi jak i placówce.

Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.

 

Moduł eWyniki Diag

Moduł eWyniki Diag umożliwia automatyczną wymianę danych z wybraną pracownią diagnostyczną. Moduł zawiera umożliwia przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do pracowni, automatyczny odbiór wyników i dołączenie ich do dokumentacji medycznej.

Moduł integracji z jedną pracownią diagnostyczną, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

 

Moduł eWyniki Diag+

Moduł eWyniki Diag+ umożliwia automatyczną wymianę danych z wybraną pracownią diagnostyczną. Moduł zawiera umożliwia przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do pracowni, automatyczny odbiór wyników i dołączenie ich do dokumentacji medycznej.

Moduł integracji z nieograniczoną liczbą pracowni diagnostycznych, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

 

Moduł eWyniki Lab

Moduł eWyniki Lab umożliwia automatyczną wymianę danych z wybranym laboratorium. Moduł zawiera punkt pobrań, umożliwia przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do laboratorium, automatyczny odbiór wyników i dołączenie ich do dokumentacji medycznej.

Moduł integracji z jednym laboratorium, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

 

Moduł eWyniki Lab+

Moduł eWyniki Lab+ umożliwia automatyczną wymianę danych z wybranym laboratorium. Moduł zawiera punkt pobrań, umożliwia przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do laboratorium, automatyczny odbiór wyników i dołączenie ich do dokumentacji medycznej.

Moduł integracji z nieograniczoną liczbą laboratoriów, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

 

Moduł eZLA+

Moduł e-ZLA+ rozszerza o dodatkowe funkcje rozwiązanie elektronicznego wystawiania zwolnień lekarskich (e-ZLA) dostępne bezpłatnie w wersjach programu Standard, Standard+, Komercja, Komercja+.

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Hospitalizacje

Moduł Hospitalizacje rozszerza możliwości wersji mMedica Standard i Standard+ o obsługę następujących hospitalizacji:

  • Hospitalizacja w trybie jednodniowym (tzw. hospitalizacja jednego dnia)
  • Hospitalizacja długoterminowa
  • Hospitalizacja planowana

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

 

Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych

Integracja mMedica i eArchiwum z aplikacją mobilną Informacje Medyczne umożliwia prostą wymianę elektronicznych dokumentów pomiędzy lekarzem a pacjentem.  Dostęp do swoich dokumentów medycznych pacjent uzyskuje za pomocą urządzeń mobilnych (telefon, tablet) opartych o system Android lub iOS.

Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych

Moduł umożliwia automatyczny odbiór wyników badań z urządzeń diagnostycznych. MIUD mmPACS to między innymi: odbiór i zapis wyników w standardzie DICOM, automatyczny zapis wyników w bazie danych programu mMedica oraz powiadomienia o zaimportowanych do programu wynikach.

Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

 

Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych+

Moduł umożliwia automatyczny odbiór wyników badań z urządzeń diagnostycznych. MIUD mmPACS to między innymi: odbiór i zapis wyników w standardzie DICOM, automatyczny zapis wyników w bazie danych programu mMedica oraz powiadomienia o zaimportowanych do programu wynikach.

Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.

 

Moduł Interakcje leków Pharmindex

Moduł Interakcje Leków Pharmindex to system kontroli interakcji pomiędzy lekami, skutecznie wspierający pracę lekarza i zwiększający bezpieczeństwo terapii. Jego celem jest ułatwienie codziennej pracy lekarza oraz umożliwienie szybszego podejmowania decyzji terapeutycznych. Stała kontrola interakcji znacznie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa terapii oraz ułatwia jej zmianę.

Wymaga posiadania w ramach licencji Modułu Baza leków Pharmindex.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Jednolity Plik Kontrolny

Moduł JPK (Jednolity Plik Kontrolny) umożliwia wyeksportowanie z aplikacji mMedica pliku XML zgodnego ze strukturą JPK_VAT(3) opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Komercyjny

Obsługa świadczeń finansowanych przez pacjentów lub na podstawie umów komercyjnych realizowana jest w programie mMedica przy wykorzystaniu Modułu Komercyjnego. Moduł ten zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych, umożliwiając wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych. Przemyślany zestaw funkcji pozwala na zastosowanie modułu przez lekarzy prowadzących własne praktyki, jak i w większych jednostkach realizujących świadczenia na podstawie umów z kontrahentami.

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+.

 

Moduł Komercyjny z Rejestracją

Dla użytkowników wersji programu PS i PS+ przygotowano dedykowaną wersję Modułu Komercyjnego uzupełnioną o funkcjonalność Rejestracji. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest rejestrowanie i rozliczanie świadczeń komercyjnych przy użyciu wersji mMedica nieposiadających funkcji obsługi wizyt. Moduł zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych, umożliwiając wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych.

Dostępny dla wersji mM PS, mM PS+.

 

Moduł Menedżer eksportów

Moduł Menedżer eksportów umożliwia sekwencyjne uruchamianie wielu eksportów, planowanie automatycznego uruchamiania eksportów, automatycznego odpytania eWUŚ oraz wyłączenie wykonywania kopii zapasowej podczas eksportu. Udostępnione narzędzia do planowania i automatycznego uruchamiania eksportów pozwalają usprawnić pracę w placówce.

Dostępny dla wersji mM PS, mM Standard, mM Komercja.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.