Wyświetlanie 33–41 z 41 wyników

Moduł Menedżer eksportów (dla wersji+)

Moduł Menedżer eksportów umożliwia sekwencyjne uruchamianie wielu eksportów, planowanie automatycznego uruchamiania eksportów, automatycznego odpytania eWUŚ oraz wyłączenie wykonywania kopii zapasowej podczas eksportu. Udostępnione narzędzia do planowania i automatycznego uruchamiania eksportów pozwalają usprawnić pracę w placówce.

Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard+, mM Komercja+.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Personalizacyjny

Coraz większa ilość funkcji programu, kompletne ale bardzo rozbudowane słowniki i duża liczba informacji często utrudniają pracę i wymagają poświęcenia większej ilości czasu potrzebnego do wykonania podstawowych czynności. Moduł Personalizacyjny znacznie rozszerza możliwości dostosowania sposobu działania programu do własnych potrzeb i przyzwyczajeń.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Programy lekowe/chemioterapia

Zasadniczym celem wykorzystania modułu Programy lekowe/chemioterapia jest rozliczenie świadczeń z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych, dla których wymagana jest dodatkowa sprawozdawczość elektroniczna oraz generowanie faktur zakupowych za leki.

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+..

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Raporty pomocnicze

Moduł Raporty pomocnicze zawiera zestaw przygotowanych wykazów i zestawień pozwalających na bieżąco monitorować pracę placówki. Na moduł składają się raporty utworzone według sugestii użytkowników programu mMedica.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł Replikacji

Podstawowym zastosowaniem Modułu Replikacji jest zabezpieczenie danych przez ich replikację w trybie Hot Standby. Polega ona na przenoszeniu danych z serwera podstawowego na serwer zapasowy w trybie ciągłym, niezwłocznie po ich wprowadzeniu do aplikacji mMedica.

Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.

 

Moduł skanowania dokumentów Xpress Scan

Moduł Xpress Scan umożliwia bezpośrednie skanowanie dokumentów z urządzeń wielofunkcyjnych Xerox oraz skanerów Canon wprost do systemu mMedica. Jest to łatwy i szybki sposób przekształcenia dokumentów do postaci elektronicznej. Wszystkie czynności wykonywane są przy pomocy panelu urządzenia, a dokumenty zostają automatycznie umieszczane we właściwych kartotekach pacjenta systemu mMedica.

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+, moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.

Podana wyżej kwota to cena licencji i aktualizacji (PLN netto) za pierwsze i każde następne stanowisko.

 

Moduł SMS

Aby wysyłać SMS-y należy zamówić pulę SMS. Przy zamawianiu większej liczby stanowisk można zamawiać moduł w formie pakietów (10/20/40 st.), których cena uwzględnia rabat. Dla każdego stanowiska powyżej 40 zamawianego poza pakietem, cena za stanowisko wynosi 1 zł netto. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk większą lub równą liczbie stanowisk programu podstawowego.

 

Moduł SMS – PAKIET 100 SMS, 1000 SMS lub 10000 SMS

Podstawowym zastosowaniem Modułu SMS jest wysyłanie informacji i powiadomień do pacjentów w formie wiadomości SMS. Wysyłka może odbywać się w sposób automatyczny, po wystąpieniu określonego zdarzenia lub ręczny do indywidualnie wybranej grupy odbiorców.

Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty.